Naturens eget reningssystem

Goda bakterier för bättre avloppsmiljö

BCF X10

En bakterielösning som är färdig att använda. BCF X10 med en hög och effektiv bakteriesammansättning och sporbaserad produkt för användning i fettavskiljare och avlopp.

Miljövänlig och effektiv multi-stam, speciellt utvalda bakteriesammansätningar för maximal effektivitet i tuffa miljöer.

BCF X10 består av Bacillus bakterier i 100 % -ig form som producerar enzymer:
-Lipas Spjälkar fett
-Protease Bryter ner peptidbindningen mellan aminosyrorna i proteinerna.
-Urease Bryter ner urea till ammoniak och koldioxid
-Esterase Bryter ner estrar till syra och alkohol
-Amylase Bryter ner stärkelse och protein
-Xylanase Bryter ner stärkelse och minskar dess viskositet
-Celulase Bryter ner cellulosa
-Extracellulära enzymer Bryter ner mat, fasta ämnen och slam

BCF X10 bakterier har förmåga att överleva i låga pH-miljöer och i en aktiv fettavskiljare.

BCB 010 (BioCejm Block)

Finns i 3 olika strl. 2, 5 & 20 kg samt brickor 200 gr.

BCB 010 smälter generellt 125 gr/dygn i vatten.

BCB 010 kräver ingen vatten eller elinstallation.

Kan användas överallt där BCB 010 kan ligga i vatten.

BCP 010 (BioCejm Pulverkudde)

Finns i 100 & 200 gr påse som smälter när den kommer i kontakt med vatten. Lägg påsen i en hink
och fyll önskad mängd med handvarmt vatten. Efter 1 minut kan lösningen hällas i avloppet.

BCP 010 används där alla avloppsbrunnar med rör vill behandlas. Eller som en boosterdos för att chocka
upp systemet.

Cejm

Cejm har under några år analyserat och utvecklat olika verktyg för att nå bästa tänkbara lösning för underhåll av avlopp i storkök & livsmedelsproduktion.

Cejm har nu den senaste lösningen som är en Bio-booster.
-BCF X10 S & BCF X10. Är en koncentrerad bakterielösning som kan blandas 10 gånger med vatten och doseras i avloppet regelbundet. manuellt eller med pump.

-Med hjälp av doseringspump. doseras rätt mängd lösning vid rätt tidpunkt, så bakterierna får bästa tänkbara möjlighet att göra sitt jobb.

-BCF X10, bryter ner avfallet till CO2 och H2O

-BCF X10 reducerar fett, stärkelser, matrester i avlopp, fettavskiljare & pumpstationer.

-BioCejm flytande x10 eliminerar orsaken till dålig lukt från avloppsledningar.

-BioCejm´s produkter innehåller bl.a anaeroba bakerier vilket gör att dom klarar jobbet i syrefattiga miljöer.

Cejm har flertalet produkter i olika former för att lösa avlopps & avfallsproblem.

Webbplats skapad med av Zenap Webbkommunikation