Naturens eget reningssystem

Goda bakterier för bättre avloppsmiljö

Hyreshus / privata boenden

Matkulturen har dom senaste åren ändrats. Idag används det mer olja i matlagning, i allt från sallad till pasta. Många friterar hemma som bidrar till att större mängder fett & olja än tidigare hamnar i avloppen.

Bagerier & Matbutiker

Mjöl, deg och fettrester hamnar i avloppen, vid produktion och rengöring. Ofta har matbutiker & stormarknader olika avdelningar: chark, delikatess, bageri, fisk, café & bistro / restaurang. Dessa producerar olika typer av livsmedel. Matrester och fetter av olika former hamnar i fettavskiljare och avloppsledningar.

Fakta

Allt avfall från dessa olika verksamheter och boenden, hamnar i avloppsledningsnätet som ställer till problem.

Stopp, dålig lukt, produktion av svavelgaser som fräter sönder inredning utrustning och teknik . Svavel produceras automatiskt när fett och biologiska ämnen förbrukar syre.

Svavel är frätande och mycket hälsovådligt.

Slambilsföretagen

Behöver pumpa ur brunnar och pumpstationer, för att inte fett, slam och annat ska förorsaka stopp, som leder till översvämningar och ohygien.

Cejm

Utvecklar sen några år egenkontroller för bättre Kontroll inom olika områden. Cejms verktyg för att hålla ledningar, pumpstationer, fettavskiljare och reningsverk i god funktion är bakterier. Cejms bakterielösning finns i många olika former. Block, brickor, flytande, pulver.

Vår personal har även kunskap hur detta ska skötas enligt Er egenkontroll. Då syre är kritiskt så finns även syre i flytade form och med kompressor. Är Ph värde för högt eller lågt så trivs inte bakterier särskilt bra. Då har Cejm system för att Ph neutralisera.

Det viktigaste för att naturens eget reningssystem ska fungera är att miljön är kontrollerad.

Webbplats skapad med av Zenap Webbkommunikation